Kings Rush


Това е играта, която търсите толкова дълго време! Купчини взривове, практични пулверизации, привлекателни дизайни и огромно количество забавление! Донесете пари в брой и актуализирайте камиона на вашия господар, за да преследвате враговете си. Опитайте се да не изгорите времето си, принцесата ви държи здраво!