Swimming Hero


Човек на име Джак се подготвя за състезание по плуване. За да направи това, той отиде днес в басейна, за да се подготви. Ще помогнете на човека в тази игра в Swimming Hero. Преди вас на екрана ще видите пул, изолиран от необичайни връзки към начини. На един от тях, постоянно набиращ скорост, вашият човек ще плува. Трябва да погледнете екрана. По време на транзита вашият светец ще премине през различни видове сдържащи препятствия. В момента, в който легендата ви се движи към препятствието на определено разстояние, трябва да докоснете екрана с мишката. След това, в този момент вашият светец ще промени начина, по който прелиства и може да напредне напред. Ако приемем, че нямате възможност да направите това, вашият човек ще се блъсне в пречка и ще пострада.

Плувайте с максимална газ и докоснете пътя, от който се нуждаете, за да плувате в този безкраен плувен мач. Съберете шнорхели, за да ускорите или предпазни мерки, за да се подсигурите.