Pinturillo 2


Pinturillo 2 е изключително забавна, в мрежата, базирана на способности игра, спекулираща с думи, която се играе със събиране на хора. Един играч трябва да нарисува думата, която вижда, а останалите играчи трябва да помислят каква е думата. Майсторът трябва да се придържа към куп правила и, ако мине достатъчно време, се дава една буква от думата. В случай, че предположите думата точно, вие получавате фокуси и се изкачвате през позициите, докато в крайна сметка не бъде извикан победител! Покажете на всички вашите изявления и чертежи и умения и правила в Pinturillo 2!