Wild Wolves Hunger Attack


В една далечна гора живеят куп вълци. Те инвестират много енергия, преследвайки различни същества или предпазват домейна си от различни стада. Ще играем „Атака на глада на дивите вълци“ за една от скалавите. Преди вас на екрана ще бъде видян вашият герой, останал в затънтената гора. Вляво ще видите радар, на който съществата и вашите противници ще бъдат показани като точки с определен тон. Ще трябва да контролираме вашия вълк, за да се приближи до плячката и да я нападна. Съответно ще придобием сила и ще запълним размера. В момента, когато вашият герой се превърне в определен размер, можете да се биете срещу различни вълци.