Wild Wolves Hunger Attack


Преследвате другите вълци намерете храната и атакувате за да спечелите играта.Ако не преследвате и не намерите храна ще загубите играта.