Multi Tic Tac Toe


Tic Tac Toe е проста, но във всеки случай енергизираща игра за хората, всички неща, които се имат предвид. Multi Tic Tac Toe ви предлага все повече алтернативи на играта. Всеки играч избира подпис X или 0 и редувайки се, те поставят своите знаци поотделно в квадратите на полето 3x3 5x5 или 10x10.