Pump up the Bubble


Харесвате игри, които са всичко друго, но трудно за адаптиране, но трудно за асо Тази игра е за вас In Pump Up The Bubble, трябва да взривите въздушните си джобове, за да превключите въздушните джобове на врага на ваша страна. трябва да ги докоснете, но внимавайте. Не удряйте нищо, ще развиете ли, или въздушният ви джоб ще загуби целия си размер.