Hexa Puzzle


В новата интересна игра Hexa Puzzle ви приветстваме да тествате своите интелигентни разсъждения и внимателност. Ще направите това, като отправите конкретна загадка. Ще направите това с помощта на фигури с различни математически форми, които ще се покажат отдолу. Можете просто да ги приемате поотделно. Докосвайки конкретно нещо, трябва да го плъзнете на полето и да го поставите на предпочитаното място. Такива дейности трябва да правите с всяка една от фигурите. В случай, че разберете как да поставите единична колона с неща, тя ще изчезне от екрана и ще ви бъдат дадени фокуси.