Animal Rescue 3D


Малки животни на фирмените гари минават през улицата обратно към стопанството. Бихте ли успели да им помогнете да се въздържат от преминаване на автомобили?