Kıkker Connect


Свързваща игра на Kikker от Макс Велтуийс. Свържете две плочки, свързващата линия може да има само два ъгъла. Сравнете двойките плочки, за да изчезнат, като начертаете линия между двете съвпадащи плочки. Плочките, които искате да свържете, може да не са блокирани от други плочки. Kikker е добре познат и децата го обичат! Играта има оригинални илюстрации на Kikker и неговите приятели. Чрез събиране на пеперуди можете да отключите нови плочки за повече вариации в играта.