Last Knight


Последният рицар на планетата трябва да се бие със зверовете, за да осигури света. Така че той се нуждае от помощ за интегрирането на по-доразвитата подготовка за победа на по-приземления звяр.

Плъзнете два препарата от подобно ниво заедно, за да включите по-нататък разработено оборудване. Плъзнете препарат към предварително дефинираната решетка и светецът ще носи този препарат.