Unblock TheBall


Unblock The Ball : Да разблокирате една блокирала топка е една интересна и пристрастяваща игра.Намерете питката която трябва  търкаля топката към GOAL блока като местите блокчетата.Използвайте минималните ходове за да отблокирвате топката.Тази игра има  4 пакета,съдържа 160 нива и е за всеки от начинаещи до експерти в играта за да се забавлявате на макс !