Zombie Madness


Към финала на 2019 г. имаше избухване на Covid по целия свят .. още повече, беше намерено антитяло, което да го предотврати. И все пак, няколко години след това беше установено, че резултатът от имунизацията превръща хората в зомбита. вие сте един от тях, замърсете същия брой хора, за да можем всички да станем радостни зомбита.