Backgammon


Таблата е игра, която е сред най-старите игри на планетата. Играе се с пулове, които се движат, както е посочено в следствие от хода на шейкърите, като всеки от играчите печели, когато евакуира целия си лист. Има много вариации на табла с някои разновидности в насоките за играта. Въпреки факта, че в играта има компонент на случайността, процедурата по дългите тежести поема постепенно значима работа. След всеки ход на костите играчите трябва да прегледат различните алтернативи за придвижване на басейните и да предвидят ограничаващите ходове на съперника. Играта има набор от често използвани стратегии и движения. Подобно на шаха, таблата е предмет на софтуерното инженерство, което води до подобряване на програмирането на табла, което може да победи и световни играчи.