Cooking Korean Lesson


Осъзнавате ли как да направите кимчи? Осъзнавате ли как да направите бибимбап? Какво ще кажете да правим и сервираме най-добрите кимчи и бибимбап! Можете да изберете страничните ястия към заключението, за да завършите великолепната корейска кухня!