Horror Nights Story


По-добре да ровите бързо и бягство! Настройте се на тълпи от плашещи зверове като привидения и прилепи, които пълзят да ви получат! Вие сте снабдени с просто кирка и бомба за всяка една от петте вечери. Трябва да стигнете колкото се може по-далеч при първа възможност и да не бъдете изядени живи! Докато допълнително се занимавате с друг престой с кислороден генератор. Внимавайте с прекъсването на електричеството. Никое изкуство няма да ви помогне тук, просто краката ви, за да можете да избягате от този лош сън!