Astro Boy Online


Някога желали ли сте да бъдете космически пътешественик, когато сте младеж? Може да не получите възможност да разберете фантазията си, като се вземат предвид всички неща, но можете да бъдете астро дете в нашата игра! Astro Boy Online е страхотна и тиха игра, ще имате движение сами в тайното пространство, няма да разберете до каква планета ще стигнете, докъде бихте могли да стигнете? Имайте опит!