Moon Clash Heroes


Moon Clash Heroes, присъединете се към космическите сили! Съберете професията си като смел държавен оперативен работник, оборудван за заличаване на противниците с един изстрел от сенките. Играйте ролята на огромен Терминатор, оборудван с основна рамка за масово заличаване и стъпвайте върху враговете си. Влезте в обувките на извънредни сили с мълниеносно огнестрелно оръжие от тип Тесла или поемете отговорност за далеч ударен бот с фотонно оръжие. Небето е ограничението в космическия екипаж. Изследвайте всички малки скривалища на предадената лунна база, оценете перспективите за дълбокото пространство и унищожаването на вашите противници. Поръчката има големи очаквания към вас, войник!

Moon Clash Heroes е усъвършенствана трета индивидуална игра-стрелец с роботи войници и други иновативни оръжия, например огнестрелно оръжие от тип Тесла и ботов удар. Тази игра е важна за подреждането, можете да разгледате различни игри, например Airport Clash 3D и Ninja Clash Heroes, наред с други.