Penguin Dive


На брега на дълбокото приливно езерце живее малко пингвини. Днес един от пингвините ходи на риболов. Вие в играта Penguin Dive ще му помогнете в това преживяване. Преди вас на екрана ще видите вашия човек, който постепенно ускоряващ се ще се потопи под водата към морското дъно. Можете да се справите с неговите дейности, като използвате клавишите за управление. Погледнете внимателно към екрана. По пътя на пингвина ще се появят рибни пясъци. Трябва да се уверите, че вашата легенда ще ги изяде. За всяка риба ще получите фокуси. По същия начин ще прегазите различни пречки и диви риби. Вашата легенда трябва да прави ходове, за да се предпази от удара с всяка една от опасностите.