Funny Rescue Carpenter


Лея е невероятен дърводелец, но дори и най-добрите ще получат злополуки от време на време. Би трябвало да играем и да спасим Лея от ужасната злополука! Помогнете й да се възстанови от нараняванията и да си прекарате добре.