Dash Valley


Щракнете върху екрана, за да попречите на времето. Плъзнете, за да застреляте играча до произволен курс.

Вероятно ще стигнете до върха. В случай, че се свържете с някоя от червените пречки или се срутите, вие хапете праха. Насочете и плъзнете, за да доставите топката по защитен начин. Опитайте се да не удряте шипове и разделители. Екскурзия като височина за постигане на високи резултати.