Elevator Breaking


Многобройни многоетажни конструкции имат асансьори, с които хората могат да се издигнат или да се свлекат на пода, от който се нуждаят. Днес в играта Elevator Breaking ще контролирате един от тях. Преди вас на екрана къщата ще бъде забележима. На най-високото ниво ще има асансьор, където хората ще застанат. Чрез докосване на екрана го карате да пада. В хода на лифта препятствията ще прескочат. Трябва да го спрете преди тях. В момента, когато препятствието изчезне, вие отново ще започнете асансьора и ще продължите да го спускате до основния етаж.

Няколко групи са в лифта, който пада надолу поради повреда. Приземният етаж вече спира, спасители, пожарникари, полиция и линейки. И все пак никой от тях не може да предотврати фиаско. Трябва да успокоите падането на асансьора, за да дадете възможност на хората да издържат. Станете светец в уеб базираната игра Elevator Breaking.