Snake Balls Block Breaker


Змийската топка се нуждае от повече малки топчета, за да удължи тялото си. Във всеки случай трябва допълнително да запази положението си, като се движи, или ще бъде изядено твърде постепенно. Всеки ход изисква отказ от определени топки. Как да запазите по-разширено змийско тяло? Ловкост да стоиш далеч от препятствия? Това е проблемът.