Fireboy and Water Girl 4 in The Crystal Temple


Fireboy and Watergirl (от Осло Албет) по начинание през Кристалния храм! Транспорт от едната страна до другата. Изпълнете всяко трудно ниво. Внимавайте за всички заплахи и наблюдавайте нюансите на телепортите. Превключете между Fireboy и Watergirl - все пак внимавайте; Fireboy не може да контактува с вода и Watergirl не може да контактува с огън.