Rocket Road


Rocket Road е игра за способности, в която прелитате ракета през писта. Трябва да се координирате с нюансите на вашата ракета с диамантите, насочени направо към по -нататък. В случай, че объркате тоновете, играта е завършена. Бихте ли успели да поставите висок резултат в Rocket Road?

Преди изпращането на ракета в космоса, тя трябва да бъде изпробвана, но досега не е имало такъв шанс, а при изпращането те зависеха от прецизността на оценките и точността на изработените от механичните архитекти. В последно време обаче беше създадена единствена по рода си плоска тестова система, която ви позволява да тествате ракета на земята, за да предотвратите потенциални сривове и удивления в космоса. Ще бъдете бързи да направите равномерно бягане по криволичеща писта. Задачата е да се съберат парчета с подобна сянка като тялото на ракетата. Това е важно с оглед на факта, че периодично, преминавайки през необичайни засенчващи пречки, ракетата ще промени своя тон в Rocket Road.