Geometrical Dash


Geometrical Dash е сценична игра с отличие. Вашият герой е квадрат, който ще се издига бързо от едната страна на нивото до следващата. Има само една поръчка и това е хоп. Във всеки случай това не означава, че играта се нуждае от задълбоченост! Бъдете внимателни с шпайкове и различни опасности, тъй като те ще ви върнат в началото на нивото, а еквивалентът е за удряне в ръба на сцена. Постижението зависи от точното планиране - така че фокусирайте се! Ще се води дневник за вашите начинания - опитайте се да надделеете в толкова много, колкото може да се очаква при тези обстоятелства!