Ninja vs EVILCORP


Ninja vs EVILCORP е напълно вълнуваща сценична игра, в която вие, като нинджа, трябва да разберете коварните планове, измислени от ужасния EVILCORP. Нахлувайки в различните етажи на EVILCORP, основната ви цел е бързо да хакнете компютрите му. Намерете посоката си чрез прогресия от нива възможно най-бързо, като зададете проблема, както бихте предпочели за допълнителен тест! Алтернативните начини са общодостъпни и скоростното бягане е изключително заредено. Ощипвайте външния вид на вашия нинджа, както е необходимо. Можеш ли във всеки момент да се превърнеш в най-бързата нинджа и да надхитриш плановете на EVILCORP?