Fly Car Stunt 5


Fly Car Stunt 5 е петата част от аранжировката, където ще бъдете отново готови да контролирате превозни средства на сцена. Този път ще се впуснем в най-модерния космически град. Вашата цел ще бъде да преодолеете всяко от 10-те нива в най-краткия срок на мислите. Поради това всъщност ще искате да отворите нови превозни средства, има общо 6 о. Трябва да избягвате камъците, докато бъркате и да използвате нитро. Можете да играете с придружител на самотен компютър, така че приветствайте придружител и се състезавайте!