Idle Sand Castle


Idle Sand Castle е лесна кликер игра, в която трябва да копаете, за да събирате монети, да набирате копачи, за да осигурите автоматизирани приходи, да измисляте прекрасни пясъчни замъци, за да привличате купчини туристи, и да набирате защити, за да предпазите пясъчните замъци от злодеи! Съберете пари от бизнеса си и станете богати.

В момента нашите млади и не много млади производители всъщност ще искат да започнат да строят дворци, някои от тях може да са пясък, други от камък, и ако дворците в крайна сметка станат петзвездни, скоро вашата легенда ще започне да получава заявки , и в крайна сметка той ще бъде най-добрият разработчик на такива дворци! Играйте и участвайте в цикъла на развитие и всеки един от циклите, които го предхождат.