Ball Picker 3D


Ball Picker 3D е хипер лесна игра, базирана на науката за 3D материали, в която играчът контролира лъжичка, с която събира топки и ги пуска в яма, като взема монети и отваря прекрасни нови кожи!