True Or False


Животът е последователна битка между истината и погрешното представяне и обикновено не печели това, което е правилно или валидно. В играта True Or False всичко няма да е толкова световно, но играчката ще бъде полезна за подобряване на учениците. Решените цифрови модели ще се покажат в центъра на полето в оранжев овал. В основата има два символа: кръст и отметка. В случай, че видите, че моделът е уреден ефективно, щракнете върху отметката, във всеки случай - кръст. Трябва бързо да решите подходящия отговор, тъй като ходът на събитията незабавно се намалява.