True or False


True or False е детска игра по математика, в която математическите въпроси се появяват на страницата, така че трябва да реагирате бързо, преди времето да се насочи, за да получите фокуси, в противен случай вие ще бъдете изхвърляне. Стъпка по стъпка скоростта на играта се разширява и ви кара да се заблудите.