Run Ninja Run


Ninja Run е игра с автоматичен бегач със странични превъртания, раздел за скок и избягване на бомбата. Съберете монета на улицата и отидете до края, спрете играта с интервала или бутона.