Neonsnake .io


Заедно с различни играчи ще отидете в неоновия свят, наречен Neonsnake. io, дом на многобройни видове змии. Всички те се борят за своята издръжливост и непрекъснато имат шансове помежду си. Всеки от играчите ще помогне в управлението на малка змия. Трябва да използвате клавишите за управление, за да накарате змията да се плъзга в различни области и да търси храна. Като го запазите, вашият герой може да се окаже много по-обоснован и да се разшири по размер. По същия начин ще трябва да му помогнете да преследва различни змии. Заличавайки ги, ще получите различни награди и най-голям възможен брой фокуси.