Angry Sharks


Акулите се завръщат в по-голямото и по-лошо отделяне на Angry Sharks!

Контролирайте акула, като се грижите безплатно за всички и си хапнете през много морета, поглъщайки всичко - от намалени риби и птици до вкусни китове и случайни хора!