Paint and Run


Paint and Run е игра с гатанки, в която карате камион, който разлива боя, и вашата отговорност е да боядисате всяка земя и повърхност, на която можете да поставите колелата си. Разбийте се в определени спирки в града, както можете да видите в ръководството, и започнете нивото. Следователно ще боядисвате всяка повърхност, покрай която минавате, и това означава, че основното нещо, върху което трябва да наблегнете, е полицията. Скачайте, прескачайте подредени с пружини етапи, пазете се от препятствия, смазвайте дронове за сигурност, събирайте звезди и отваряйте различни видове страхотни превозни средства! Може ли да се каже, че сте подготвени за едно ярко преживяване?

Paint and Run е глупава пъзел игра, в която поемате командването над камион за боядисване. Основната цел е да нарисувате всяко парче земя и повърхност, върху която можете да поставите колелата си. Вашият път минава през специфични спирки в града, които очевидно са видими в ръководството. След пристигане на тези места започва друго ниво.