Goat to the moon


Лудата коза не би искала да остане секунда повече на земята. Козата възнамерява да отиде на Луната, която прилича и има вкус на възхитителен къс чедър. Тя потрива копита и изгражда план. трябва да помогнете на козата да постигне целта си!