Bootle Target Shooting 3D


Bootle Target Shooting 3D е истински нов модел на стрелец на контейнер в епичен период, заснет в 3D игри. Какво ще кажете да си прекараме чудесно с чупенето на бутилки с голямо умение за стрелба. Различни медийни специалисти в този контейнер заснеха играта на тестовата система. Контейнер стрелец камъни счупени кани със снимки в 3D избор!