Word Cross Jungle


Трябва да се превърнете в произволен асо асо? Разгадайте кръстословици и проучете прекрасни пейзажи, използвайте своята проницателност и способности в откровена игра с думи. Изобретателна интерактивност, която носи друг привързаност към кръстословици.