The Battle


The Battle се разпространява от Tri-ang (известен още като Triang) рано или късно през 60-те години. Двама играчи преместват своите войници, за да поемат контрола върху зоната един на друг. Колчета държат офицерите, разположени на чудовищната (20 "x 20" X ~ 8 ") 3-D пластмасова дъска за игра. Ритайте кофичките и преглеждайте резултатите от битката.

Една забележителна, макар и доста опасна гледна точка на тази игра е устройството, направено за наземни мини. Всеки играч тайно позиционира две задвижвани от пролетта "мини" под дъската. В момента, в който преценят, че вторият е правилен, те натискат фиксатора на "мината", доставяйки пружината. Това тласка събирателната плоча, която по принцип избутва колчетата нагоре и разсейва засегнатите бойци. Практически погледнато, като цяло ще счупи колчетата на бойците.