Dunk Idle


Dunk Idle е невероятна постепенна игра с b-ball! Снимайте контури, за да придобиете монети, закупувайте и препроектирайте топки, за да набавяте повече за всеки удар, включете група, за да правите автоматизирани приходи. Увеличете резултата за постигане на нови нива. Всяко перфектно потапяне увеличава резултата ви от хитове. Всяко ниво нагоре дублира вашето изравняване.

Това е инертна игра с хиперказуална механика. Не можете да загубите и закупувате пари дори прекъснати.