The Mergest Kingdom


Доверявате ли се на фантазиите? По какъв друг метод бихте изяснили историята, която ще се развие!

Обединете много статии в земя, натоварена с тестови пътувания, съберете и пожънете активи, планирайте своя собствен остров, като го накарате да изглежда по начина, по който ВАС се нуждаете! Проследете най-идеалните подходи за координиране и консолидиране на различни части, за да издигнете най-големите структури и да развиете най-продуктивните растения! Помогнете за модифицирането на Най-голямото царство и го направете най-омагьосаното в Седмото царство!

Как е The Mergest Kingdom?

Комбинирайте много статии в земя, пълна с тестови пътувания, събирайте и жънете активи, планирайте собствения си остров, като го накарате да изглежда по начина, по който ВАС се нуждаете! Проследете най-идеалните подходи за координиране и консолидиране на различни части, за да издигнете най-големите структури и да развиете най-продуктивните растения! Помогнете за обновяването на Най-голямото царство и го направете най-мистичното в Седмото царство!