Fire storm


Битката е започнала. Няколко претенденти от първа класа тръгнаха по пътищата. Може ли спокойно да се каже, че вие сте един от тях? По принцип никой не избягва мишката. Групи затрупаха града и най-добрият начин да се пощади човечеството е да се изхвърли от тях. Играта има няколко нива и във всяко трябва да постигнете целта си, без да предавате. Застреляйте 100 противници, разбийте техните превозни средства. Указания: WASD - движение. LKM - стреля. RKM - експлозивен. Космос - хоп. Преместване - време умерено.