Kill The Zombies


Сред заявките и абсолютните сътресения в този свят остана изключително оскъдна линия, а дръзкият индивид от групата на претендентите на нечестива единица в Kill the Zombies остава предпазлив. Оръжието му са стискане на ръце и пистолет, от самото начало именно с тях има и е готов да отмъсти до последно. Помогнете на легендата да отблъсне нападенията на мъртвите от двете страни.