Smack Dat Ex


Всяка връзка от време на време преживява сурово време и какъв по-добър подход да избухне пара с малко поразяване и смачкване ?! Smack Dat Ex ви дава промяната, за да се сблъскате с най-добрата раздяла досега! Подгответе някаква безумна дейност, но в допълнение тон драматизация!