Real Impossible Tracks Race


Real Impossible Tracks Race е доста обезпокоителна игра, при която ще контролирате превозно средство на движеща се територия. Ще пресичате върху дъски, които могат да се движат от едната страна към другата. Тази игра ще изиска пълния ви фокус, тъй като трябва да организирате всичко, което бихте могли да направите, с целта автомобилът ви да не пада. Освен това ще трябва също да съберете колкото се може повече монети. Очевидно е, че всяко ниво непрекъснато ще става по-обезпокоително. Ще има нови видове препятствия, които да ви държат здраво. Те включват падащи камъни, силен порой или силен бриз, тези компоненти ще намалят шансовете ви за завършване на нивото. В случай, че в крайна сметка направите това, ще внесете пари, които след това ще можете да използвате за закупуване на нови превозни средства. Така че, моля, трябва да играем!