Robot Hero City Simulator 3D


Роботът ще завърши много енергични начинания. Той ще лети над града с муха, ще стреля от базуката, ще избяга от полицията и военните. За да се придвижва в града, роботът има такива оръжия като чудовище чук, брадвичка, копие, острие и различни оръжия. Голяма част от актуализациите са достъпни за робота. Например, можете да ремонтирате силата, жизнените фокуси, скоростта, придобиването на допълнителни фокуси и монети, пакета за летене и базуката, използвайки времето.