Arrow Pathway


Arrow Pathway е сценична пъзел игра, която ви провокира да насочите човека към изхода! В това единствено по рода си преживяване, вместо директно да контролирате развитието на човека, искате да направите пътища, които той да следва, като поставите насочващи болтове на сцената. Останал на ниво? Не се притеснявайте! Достъпни са съвети, които показват как да завършите всяко ниво. Може ли в даден момент да доведете човека до прогрес?

Направихме изключително странна гатанка, в която малка забавна легенда трябва да избяга от колосален лабиринт, разделен на стаи. Необичайното тук е, че вие няма да контролирате самия човек, но ще му посочите посоката на неговото развитие. Всичко изглежда основно и нормално, но дали всъщност е така?