Save The Bear


Мечка на име Томас е хваната и в момента е изложена на сериозен риск. В играта Save The Bear вие ще помогнете на нашата легенда с получаването в замяна на изправеност и сигурност. На екрана ще се покаже стая, в която ще бъде намерен вашият човек. Той ще се задържи осезаемо прикрепен с въже. Трябва да прегледате всичко внимателно. В момента с помощта на мишката трябва да дефинирате граница. Това ще отреже въжето. В случай, че сте направили всичко точно, мечката ще падне на пода и ще кацне на крака. За това ще ви бъдат дадени фокуси и ще отидете на по-високо ниво на играта Save The Bear.