King of the Hill


Независимо от безброй нападения над легендарни животни Траудс, вашето задължение е да осигурите имението и своя крал! Изберете една от архаичните легенди и отбийте нападенията на зверове, като използвате уникални оръжия и разширителни възможности на избрания светец. Няколко животни може да имат покрити капацитети, така че обикновено трябва да бъдете предпазливи! Те могат да причинят истинско нараняване на вас и крепостта.