Pull the Pin


В момента на изпълнение на дизайни и въображаеми нива, можете да предизвикате себе си, ума и вашите спътници! Вие сте против материалознанието и съмнителните нива - кой ще спечели ? Всички топчета трябва да влязат във фунията ... бихте ли успели да изгоните правилно подредените щифтове и да продължите? Трябва да е основно: гравитацията дърпа топките надолу към фунията. Обаче в този момент щифтовете се открояват! Бихте ли успели да подпомогнете и обърнете щифтовете и да вземете топките до мястото, където трябва да бъдат? Както и да е, пауза: има още една степен на нечестност! Сега и отново част от топките са неясни: преди да влязат в канала, те трябва да се свържат с топка засенчване, така че засенчването се разпространява и върху тях. Толкова основни, но толкова съмнителни!