Frosch


По каква причина пилето мина през пътя? Открийте в момента тестване на играта. Помогнете на съществата да преминат пътя, без да бъдат заклани и да поддържат стратегическо разстояние от всички възпиращи средства, за да получите най-добрия резултат.